Click Test, Cps Test - Kiểm Tra chuột có hoạt động tốt hay không

Click Test, Cps Test là gì ?

Là một công cụ trực tuyến kiểm tra con chuột của bạn có hoạt động tốt không và chúng có thể đếm được số lần bạn click trong bao nhiêu giây. Đây là một công cụ vô cùng hữu ích cho những người vừa mua chuột về muốn thử nghiệm mouse của mình có hoạt động nhạy không.

Kiểm Tra Mouse Online

Chọn thời gian đếm click

00:00